Promotion ที่เรียนต่างในนิวซีแลนด์
Worldwide school (Auckland)

Worldwide school เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของAuckland เป็นโรงเรียนที่มีครอสภาษาอังกษ ครอสIELTS โรงเรียนนี้มีการร่วมมือกับโรงเรียนในเมืองอื่น ดังนั้นนักเรียนสามารถไปเรียนในเมืองอื่นได้


Promotion
  Promotion for Worldwide school

ค่าเรียน NZD 275 /wk ไม่ว่าจะเรียนกี่อาทิตย์

โปรโมชั่นนี้มีตลอดปี 2555