Promotion ที่เรียนต่างในนิวซีแลนด์
Southern Institute of Technology (Queenstown)

Southern Institute of Technology โรงเรียนแห่งนี้จะมีหลายสาขาในเกาะใต้ จะมีที่เมืองควีนทาวส์ ไครเชิส อินเวอร์คากิว และเมืองกอร มีครอสตั้งแต่ Certificate ไปจนถึง Post graduate


Promotion
  Promotion for Southern Institute of Technology เรียนภาษาอังกฤษฟรี 24 อาทิตย์

Scholarship

สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนครอสพวก Certificate , Diploma , Degree,  Graduate Diploma or Postgraduate diploma ที่มีระยะเวลาขั้นต่ำอย่างน้อย  1 ปีขึ้นไป