รายละเอียดสำหรับนักเรียนที่ศึกษาระบบ Cambridge

หลักเกณฑ์การจบการศึกษามัธยม 6 จากประเทศนิวซีแลนด์ สำหรับนักเรียนที่ศึกษาระบบ Cambridge อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม