รายละเอียดสำหรับนักเรียนที่ศึกษาระบบ NCEA

หลักเกณฑ์การการจบการศีกษามัธยม 6 จากประเทศนิวซีแลนด์ สำหรับนักเรียนที่ศึกษาระบบ NCEA  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม