ประกาศจาก Immigration New Zealand

Immigration New Zealand ได้ประกาศว่านักเรียนคนที่ลงเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษทีมีมาตรฐาน 14 อาทิตย์ขึ้นไปที่เมือง Christchurch สามารถขอสมัครวีซ่าทำงานถูกกฏหมายได้  20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เราค่ะ