Useful link

การศึกษา
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศนิวซีแลนด์
หน่วยงานดูแลคุณภาพการศึกษานิวซีแลนด์
สำหรับการเช็คเครดิต NCEA
การเทียบวุฒิการศึกษามัธยม 6 ของสำนักทดสอบการศึกษาประเทศไทย
การศึกษานิวซีแลนด์
การศึกษาในเมือง Auckland
การศึกษาในเมือง Christchurch
การศึกษาในเมือง Dunedin
การศึกษาในเมือง Hamilton/ Waikato
การศึกษาในเมือง Tauranga
การศึกษาในเมือง Wellington กระทรวงการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์
การสอบ IELTS การสอบ TOEFL การสอบ TOEIC การสอบ SAT
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP, CU-AAT ,etc)
ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SMART I/II)
ข้อมูลสำหรับนักเรียน NCEA การเลือกวิชา และการเตรียมตัวสอบ

Link อื่น
การซื้อขายของออนไลน์และหาที่พัก ข้อมูลแผ่นที่ทางหลวง
เครือข่ายมือถือของ Vodafone
เครือข่ายมือถือของ Telecom
เครือข่ายมือถือของ 2 Degree
การหาเช่าที่พัก
ข่าว ธนาคาร ASB ธนาคาร ANZ ธนาคาร BNZ
ธนาคาร BNZ
ไปรษณีย์
สถานทูตไทยในนิวซีแลนด์
การหางานในนิวซีแลนด์
ดีลต่างๆ