Guardianship Service

              การบริการเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบหรือที่เรียกว่าเป็นการ์เดียนนั้นเป็นบริการที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่มาเรียนอยู่ที่ชั้นมัธยม หรือเด็กนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งบางโรงเรียนอาจจะบังคับให้ว่านักเรียนที่เรียนโรงเรียนเขาต้องมีการ์เดียน บางโรงเรียนอาจจะไม่บังคับแล้วแต่ผู้ปกครองเป็นผู้ตัดสินใจว่าต้องการมีหรือไม่ 
ตัวดิฉันได้ทำงานรับผิดชอบในอาชีพการ์เดียนมาเป็นระยะเวลามากว่า 12 ปี และได้อาศัยอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นระยะเวลามากว่า 14 ปี โดยมีประสบการณ์ดูแลเด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 10 ปีเป็นต้นไป โดยนักเรียนที่ดิฉันดูแลได้รับการแนะนำปากต่อปากจากพ่อแม่ของเด็กนักเรียนที่เรียนจบจากประเทศนิวซีแลนด์จากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนี้ดิฉันมีประสบการณ์ทำงานเป็นผู้ดูแลนักเรียนไทยในโรงเรียนสอนภาษาในระดับเด็กเล็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ในสามโรงเรียนที่เมืองโอ๊คแลนด์ ดิฉันได้พบเห็นและได้สัมผัสกับปัญหามากมายของนักเรียนไทยที่มาศึกษาต่อในต่างประเทศ ตัวดิฉันเองก็เป็นนักเรียนที่มาศึกษาที่นี่มาก่อนดังนั้นจึงเข้าใจปัญหาของนักเรียนที่มาศึกษาต่อเป็นอย่างดี ปัญหาที่เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างสามารถแก้ไขโดยง่ายถ้ามีผู้มีประสบการณ์คอยให้คำชี้แนะและประสานงาน ดิฉันมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่างานบริการการ์เดียนของเราจะช่วยให้การมาเรียนต่อในต่างประเทศของน้อง ๆ ทั้งหลายเป็นไปอย่างสบายใจและราบรื่นที่สุด โดยดิฉันจะคอยให้ความช่วยเหลือกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง บริการการ์เดียนของเรามีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 • 1. รับส่งนักเรียนจากสนามบินไปบ้านพัก และรับจากบ้านพักไปสนามบิน
 • 2. ช่วยนักเรียนเปิดบัญชีธนาคารและเปิดบริการโทรศัพท์มือถือ
 • 3. พาไปซื้อของเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบเครื่องแต่งกายต่าง ๆ
 • 4. ให้คำแนะนำการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ
 • 5. ให้คำปรึกษาการปฏิบัติตัวในหอพักนักเรียน หรือในบ้านโฮมเสตย์
 • 6. ให้คำปรึกษานักเรียนในเรื่องของวิชาเรียน และปัญหาในชีวิตประจำวันอื่น ๆ
 • 7. ดูแลเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน ถ้ามีปัญหาวิชาใด ก็จะหาคุณครูพิเศษให้
 • 8. ประสานงานให้ในกรณีที่นักเรียนต้องการทำกิจกรรมพิเศษเช่นเรียนดนตรีหรือเล่นกีฬา
 • 9. เป็นตัวแทนของคุณพ่อคุณแม่ติดต่อประสานงานกับโรงเรียน และบ้านโฮมสเตย์
 • 10. เมื่อนักเรียนไม่สบาย ก็จะพาไปหาหมอ
 • 11. ช่วยสอดส่องดูแลในเรื่องของพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเพื่อความสบายใจของคุณพ่อคุณแม่
 • 12. ให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างศึกษาอยู่เช่น การเดินทางกลับเมืองไทยอย่างเร่งด่วน บัตร ATM หาย หรือ พาสปอร์ตหาย หรือต้องขอเอกสารสำคัญจากโรงเรียนหรือหน่วยงานของประเทศนิวซีแลนด์
 • 13. แนะนำเรื่องการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย หลังจากจบจากมัธยมแล้ว เป็นต้นว่าน้องจะต้องผ่านเกณฑ์ใดเพื่อที่จะกลับมาเทียบวุฒิที่ไทยได้ หรือ น้องต้องตัวสอบเพิ่มอะไรบ้างที่ต้องนำมายื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัย
 • 14. ช่วยทำการเทียบวุฒิมัธยม 6 หลังจากศึกษาจบมัธยมจากนิวซีแลนด์
ทางบริษัทของเรามีสำนักงานสองสาขาที่ประเทศไทยและเมืองโอ๊คแลนด์ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่สามารถติดต่อได้และพูดคุยปรึกษาปัญหาได้ทันท่วงทีและสามารถบอกเล่าปัญหาเป็นภาษาไทย จะแก้ปัญหาได้ถูกจุด และรวดเร็ว
นักเรียนที่ได้รับการดูแลจากเรานั้นหลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมปลายที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้กลับมาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยและหลายคนก็ได้ไปทำการศีกษาต่อในมหาวิทยาลัยระดับโลกในต่างประเทศ ทางเราได้รวบรวมประสบการณ์ของน้องนักเรียนที่เราได้เคยดูแลไว้ที่หน้า Testimonial
ถ้ามีคำถามใดสามารถติดต่อเราได้ตลอดค่ะ