รู้จักเรา (About us)

                สมาร์ท สตั้ดดี้ บริการให้คำปรึกษาสำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อ ณ ประเทศ นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี-โท-เอก ประกาศนียบัตร คอร์ส เรียนภาษา (Summer Course) และวิชาชีพระยะสั้นทุกสาขา ตลอดจนบริการจัดคณะดูงาน (Educational Tour) สำหรับบริษัทองค์กรต่างๆ 
                นอกจากนี้ ยังมีบริการรับดำเนินเรื่องขอวีซ่านักเรียนและวีซ่าผู้ติดตาม (ผู้ปกครอง) และให้ คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้คำแนะนำตั้งแต่การเลือกสถาบัน กรอกใบสมัคร เปรียบเทียบความแตกต่างของเมืองในนิวซีแลนด์ การเตรียมตัว การเตรียมความพร้อม ด้านภาษาการเทียบระดับชั้น ปฐมนิเทศ จัดหาที่พัก ทั้งในหอพักและในครอบครัวชาวนิวซีแลนด์จัดหา ตั๋วเครื่องบินในราคานักเรียนและตั๋วสำหรับผู้ปกครอง ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษา หรือโฮสท์แฟมิลี่ในการรับ-ส่งจากสนามบินในประเทศนิวซีแลนด์ถึงที่พัก ตลอดจนให้คำแนะนำเรื่อง การท่องเที่ยวและเดินทางในประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย
                สมาร์ท สตั้ดดี้ มี Guardianship Service ไว้บริการน้องๆ ที่ต้องการการดูแลและคำแนะนำเพื่อ ความอุ่นใจยามใช้ชีวิตอยู่ต่างแดน ซึ่งเหมาะเป็นพิเศษสำหรับนักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่เลือกศึกษา เล่าเรียน ณ เมืองโอ๊คแลนด์ (Auckland) และสำหรับน้องๆ ที่เลือกเรียนที่เมืองอื่น สมาร์ท สตั้ดดี้ ก็สามารถ จัดหา Guardianship Service ให้ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งบริการ Guardianship นี้จะช่วยรับประกัน ความอุ่นใจใน เรื่องของการแก้ปัญหาและการให้คำแนะนำในเรื่องการเรียน การใช้ชีวิต การดูแลสุขภาพ รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือเร่งด่วนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้ชีวิตในต่างประเทศ
                สมาร์ท สตั้ดดี้ บริการให้คำปรึกษาและบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงช่วยวิเคราะห์ปัญหา และทางเลือกด้านการเรียนอย่างเหมาะสม ตรงตามศักยภาพที่แตกต่างกันของน้องๆ แต่ละคน (We do it on case by case basis) ตลอดจนแนะนำวิธีการเตรียมเอกสารเพื่อติดต่อด้านวีซ่ากับสถานทูตอย่างรู้จริง  เพราะ การศึกษาต่อต่างประเทศคือการตัดสินใจครั้งสำคัญ การรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ตรงในการดูแลนักเรียนในนิวซีแลนด์ จึงเป็นการมอบความอบอุ่นใจได้ว่าน้องๆ จะสามารถศึกษาเล่าเรียน และใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ในนิวซีแลนด์

สมาร์ท สตั้ดดี้ ก้าวแรกสู่โลกกว้างเริ่มต้นที่นี่/ สมาร์ท สตั้ดดี้ ก้าวแรกสู่นิวซีแลนด์
สมาร์ท สตั้ดดี้ ศึกษาต่อนิวซีแลนด์อย่างมั่นใจ